Barn og vanskelige temaer

elirygg_hund

Før eller senere får vi spørsmål om døden. Hvordan skal vi lære oss å snakke naturlig om dettte og fortelle sannheten. Hvordan kan et barn forholde seg til f.eks. en mamma som skal dø? Eller et av familiemedlemmene som har tatt sitt eget liv? Hvordan skal vi møte et barn som lever med rus i familien? Hvordan kan vi klare å møte barn som har opplevd et overgrep? Hva gjør disse møtene med deg og meg? Hvordan kan vi beskytte oss i alle disse møtene? Hvordan snakke om vanskelige temaer med barn?