Nærværskurs

elirygg_lesestund

Vi lever i en travel tid. Hver dag har vi mellom 60-70.000 tanker. De eller fleste av disse tankene er negative, og ofte fordømmende av oss selv. Det er derfor vanskelig for oss å være her og nå. I dag har vi en unik mulighet til å komme nærmere oss selv og dermed barna våre. De er ikke så redde lenger for autoriteter som vi var når vi vokste opp. Dette skaper et tomrom som vi kan fylle med nærvær og kommunikasjon.

 

OM AT LEVE I NUET
At leve i nuet er livets teknik-
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldri i livet presente,
og alle folks levetid går sågu

med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet du lever i,
éngang for altid er dette.

Piet Hein