Retten til å være meg

eli_rygg_profil_paa_huska

Fra vi ligger i magen til mammaen vår, blir vi møtt med forventninger om hvem vi skal bli. Fra vi er født, blir vi møtt med sammenligninger. Når vi møter våre søsken og venner blir vi møtt med bedømmelser. Det er sjelden vi blir møtt med å være den vi er, innerst inne. Det er viktig at vi voksne forstår dette, og forsøker å møte barna våre og alle medmennesker utifra deres utgangspunkt og ikke vårt eget.